www.kbqf.net > 9比7多2个怎么列式

9比7多2个怎么列式

列式计算为 9-7=2 回答完毕~

解:根据题意列式为: 9+9-7 =18-7 =11

2, 7, 9的最小公倍数是 2 x 7 x 9 = 14 x 9 = 126 希望我的回答对您有帮助,满意请采纳,谢谢。

这个数是: (5/8-2/9)+7/12 =45/72-16/72+7/12 =29/72+42/72 =71/72 =72分之71

如果问题是:她比我多剪了多少个?列式为:9-7=2(个) 如果问题是:她和我共剪了多少个?列式为:9+7=16(个)

① 7 9 - 1 6 ×2= 7 9 - 1 3 = 4 9 ;答:差是 4 9 ;②设这个数是x,由题意得: 7 8 - 1 4 -x= 2 5 3 4 -x= 2 5 x= 3 4 - 2 5 x= 7 20 ;答:这个数是 7 20 .

由9,7,14,2, 将9开平方,即²√9=3 ²√3+7+14 =3+7+14 =24.

无解

①、(24×38+7)÷89,=(9+7)÷89,=16×98,=18.答:这个数是18.②、(56-4×18)÷23,=(56-12)×32,=13×32,=12.答:商是12.③、除数是:(454-26-12-26)÷(12+1),=390÷13,=30;被除数是:12×30+26,=360+26,=386.答:被除数是386,除...

7+9=16 9+7=16 16-9=7 16-7=9

网站地图

All rights reserved Powered by www.kbqf.net

copyright ©right 2010-2021。
www.kbqf.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com